Data Structure | هياكل البيانات

الجزء النظري يحتوي على الفصول التالية :

o   Overview and Review

o   Arrays

o   PROGRAMMING WITH RECURSION

o   Linked List

o   Single Linked list

o   Double Linked List

o   Stack & Queue

o   Tree

o   Graph

o   Hash Tables

 

الجزء العملي يحتوي على جميع اللاب ، الواجبات، و مراجعات لكل فصل.

 

Overview & Review

الدرس الاول

 • درس فيديو

الدرس الثاني

 • درس فيديو

الدرس الثالث

 • درس فيديو

part 4

 • درس فيديو

part 5

 • درس فيديو

Arrays

part 1

 • درس فيديو

part 2

 • درس فيديو

part 3

 • درس فيديو

part 4

 • درس فيديو

part 5

 • درس فيديو

part 6

 • درس فيديو

part 7

 • درس فيديو

Lab Arrays

Q1

 • درس فيديو

Q2

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

PROGRAMMING WITH RECURSION

part 1

 • درس فيديو

part 2

 • درس فيديو

Binary Search

 • درس فيديو

Binary Search

 • درس فيديو

Linear Recursion

 • درس فيديو

Reversing an array

 • درس فيديو

Tail Recursion

 • درس فيديو

Binary Recursive

 • درس فيديو

Computing Fibanacci Numbers

 • درس فيديو

Multiple Recursion

 • درس فيديو

Exercises 1

 • درس فيديو

Exercises 2

 • درس فيديو

Exercises 3

 • درس فيديو

Exercises 4

 • درس فيديو

Exercises 5

 • درس فيديو

Exercises 6

 • درس فيديو

part 18

 • درس فيديو

part 19

 • درس فيديو

LAB Recursion

Q1

 • درس فيديو

Q2

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Linked List

part 1

 • درس فيديو

part 2

 • درس فيديو

part 3

 • درس فيديو

part 4

 • درس فيديو

part 5

 • درس فيديو

part 6

 • درس فيديو

part 7

 • درس فيديو

part 8

 • درس فيديو

part 9

 • درس فيديو

part 10

 • درس فيديو

part 11

 • درس فيديو

part 12

 • درس فيديو

LAB Single Linked List

Question 1

 • درس فيديو

Question 2

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Stack & Queue

Stack 1

 • درس فيديو

Stack 2

 • درس فيديو

Stack 3

 • درس فيديو

Stack 4

 • درس فيديو

Stack 5

 • درس فيديو

Stack 6

 • درس فيديو

Stack 7

 • درس فيديو

Stack 8

 • درس فيديو

Queue 1

 • درس فيديو

Queue 2

 • درس فيديو

Queue 3

 • درس فيديو

Queue 4

 • درس فيديو

Queue 5

 • درس فيديو

ArrayQueue

 • درس فيديو

LLQueue

 • درس فيديو

Exercises PDF

 • درس فيديو

Stack LAB

Stack Lab

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Queue Lab

Question 1

 • درس فيديو

Question 2

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Tree

Part 1

 • درس فيديو

Part 2

 • درس فيديو

Part 3

 • درس فيديو

Part 4

 • درس فيديو

Part 5

 • درس فيديو

Part 6

 • درس فيديو

Part 7

 • درس فيديو

Part 8

 • درس فيديو

Part 9

 • درس فيديو

Part 10

 • درس فيديو

Part 11

 • درس فيديو

Lab Tree

Assignment Binary Tree

 • قراءة PDF

Tree Lab

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Ghraph

Part 1

 • درس فيديو

Part 2

 • درس فيديو

Part 3

 • درس فيديو

DFS Part 4

 • درس فيديو

DFS Part 5

 • درس فيديو

BFS Part 6

 • درس فيديو

BFS Part 7

 • درس فيديو

Exercises

 • درس فيديو

Exercises PDF

 • قراءة PDF

Ghraph Cont.

Part 1

 • درس فيديو

Part 2

 • درس فيديو

Part 3

 • درس فيديو

Part 4

 • درس فيديو

Exercises

 • قراءة PDF

Graph lab

Hash Tables

Graph Lab

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Data Structure Revisions