نظم المعلومات ٢ | information system 2

Enterprise Systems- Principles of information systems

Introduction

 • درس فيديو

TPS

 • درس فيديو

TPS includes

 • درس فيديو

SMEs

 • درس فيديو

Enterprise Systems - ERP

 • درس فيديو

ERP Cont.

 • درس فيديو

Supply Chain Management

 • درس فيديو

CRM Cont.

 • درس فيديو

Product Lifecycle Management

 • درس فيديو

Revision

 • قراءة PDF

Case Study 1

part 1

 • درس فيديو

Cal Business

 • درس فيديو

Cal Review Questions

 • درس فيديو

ERP

 • درس فيديو

Hosted software +CRM

 • درس فيديو

CRM Review Questions

 • درس فيديو

Information and Decision Support Systems

Introduction

 • درس فيديو

MIS

 • درس فيديو

MIS cont.

 • درس فيديو

DSS

 • درس فيديو

DSS cont.

 • درس فيديو

DSS cont.

 • درس فيديو

GSS

 • درس فيديو

Case study 2

Flaws in GSS

 • درس فيديو

Discussion Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Discussion Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Discussion Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

project

project

 • درس فيديو

Business Intelligence and Analytics

Introduction

 • درس فيديو

BI and Analytics

 • درس فيديو

Data Mining

 • درس فيديو

DashBoards

 • درس فيديو

DashBoards

 • درس فيديو

Self-Service Analytics

 • درس فيديو

Case study 3

Pros VS. Cons

 • درس فيديو

Review Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Knowledge Management and Specialized Information Systems

Introduction

 • درس فيديو

Knowledge Management

 • درس فيديو

Knowledge Management cont.

 • درس فيديو

Knowledge Management cont.

 • درس فيديو

Artificial Intelligence

 • درس فيديو

Multimedia and Virtual Reality

 • درس فيديو

Other Specialized Systems

 • درس فيديو

case study 4

PDF

 • قراءة PDF

KM Experiment

 • درس فيديو

Doctor on Demand

 • درس فيديو

Revision

Chapter 1

 • قراءة PDF

Chapter 2- Unsolved

 • قراءة PDF

Chapter 2- Solved

 • قراءة PDF

Chapter 3- Unsolved

 • قراءة PDF

Chapter 3- Solved

 • قراءة PDF

Chapter 4- UnSolved

 • قراءة PDF

Chapter 4- Solved

 • قراءة PDF

Solved chapter 5

 • قراءة PDF

unsolved chapter 5

 • قراءة PDF

Strategic Planning and Project Management

Strategic Planning

 • درس فيديو

Strategic Planning cont.

 • درس فيديو

Strategic Planning cont.

 • درس فيديو

Strategic Planning cont.

 • درس فيديو

Project Management

 • درس فيديو

Time Management

 • درس فيديو

Time management

 • درس فيديو

System Acquisition and Development

introduction

 • درس فيديو