واجبات مبادئ الادارة | Business Essentials

Group Assignment -Skyline Chili Case study

PDF

 • قراءة PDF

-Skyline Chili Case study

 • درس فيديو

Activity One

Activity One PDF

 • قراءة PDF

The Situation

 • درس فيديو

Answers to questions

 • درس فيديو

Case Study 2

PDF

 • قراءة PDF

part 1

 • درس فيديو

Q1

 • درس فيديو

Q2+3+4

 • درس فيديو

Activity 2

PDF

 • قراءة PDF

Q1

 • درس فيديو

Q2

 • درس فيديو

Q3

 • درس فيديو

Q4

 • درس فيديو

CASE STUDY: LEADERSHIP

case study

 • درس فيديو

Q1

 • درس فيديو

Q2

 • درس فيديو

Q3

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Revisions

Topic 1

 • قراءة PDF

Topic 2

 • قراءة PDF

Topic 3

 • قراءة PDF

Topic 4

 • قراءة PDF

Topic 4 part 2

 • قراءة PDF

Topic 5

 • قراءة PDF

Topic 5 part 2

 • قراءة PDF

Solved topic 6

 • قراءة PDF

UnSolved topic 6

 • قراءة PDF

Group case study- The Global Business Environment