واجبات نظم المعلومات ٢ | HomeWorks information system 2

Case Study 1

Case study

 • درس فيديو

case study Cal Business

 • درس فيديو

case study ERP

 • درس فيديو

Case Study 2

case study2 Flaws in GSS

 • درس فيديو

Discussion Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Discussion Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Discussion Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Case Study 3

case study 3

 • درس فيديو

Review Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

Critical Thinking Questions

 • درس فيديو

PDF

 • قراءة PDF

Case Study 4

CASE STUDY 1

 • درس فيديو

PART 2

 • درس فيديو

ANSWERS PDF

 • قراءة PDF

Case Study 5

part 1

 • درس فيديو

part 2

 • درس فيديو

ANSWERS PDF

 • قراءة PDF

Revisions

CHAPTER 1

 • قراءة PDF

SOLVED CHAPTER2

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER2

 • قراءة PDF

CHAPTER 3

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER3

 • قراءة PDF

SOLVED CHAPTER4

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER4

 • قراءة PDF

SOLVED CHAPTER5

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER5

 • قراءة PDF

SOLVED CHAPTER6

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER6

 • قراءة PDF

SOLVED CHAPTER7

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER7

 • قراءة PDF

SOLVED CHAPTER13

 • قراءة PDF

UNSOLVED CHAPTER13

 • قراءة PDF

FINAL REVISION

 • قراءة PDF